ยินดีต้อนรับสู่ THAILAND BEST LAWYER

เรายินดีช่วยคุณ

­

สำนักงาน ทนายความ เชียงใหม่

บริษัท ทริลเลียน ( ประเทศไทย ) จำกัด

โดยนายเอกพรรดิ์ สายันตนะ ซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี

                สำนักงาน ทนายความ ของเรามีความมีทนายความที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแพ่ง ทางเอกชน   โดยรับงานด้านว่าความและแก้ต่างคดีให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับความ ยุติธรรมทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของนักธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการร่างสัญญา งานจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  งานวีซ่า งานแปลเอกสาร งานผู้บังคับหลักประกัน งานรับรองเอกสาร (Notary Public) งานจดทะเบียนแก้ไขห้างหุ้นส่วนบริษัท ร้านค้า  และวางแผนระบบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทนายความ ผ่านการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ชำนาญการที่ปรึกษานิติบุคคล จากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                โดยสำนักงานของเรา มีเป้าหมายในการทำงานที่มุ่งต่อความต้องการสูงสุดของผู้รับบริการ โดยตั้งอยู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย และรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง

หนังสือรับรอง ทนายความ และวุฒิบัตร 

2911, 2016

ทำอย่างไรเมื่อต้องประกันตัว

วันนี้ ลุงหนวดจะมาบอกรายละเอียดและการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการใช้หลักทรัพย์ต่างๆ ในการ ประกันตัว ในชั้นการพิจารณาคดีในชั้นศาล หากผู้ขอยื่นประกันเตรียมเอกสารไปครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด การยื่นเรื่องประกันตัว ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและทำให้ประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับ

911, 2016

ชี้ชัดกันทางกฎหมาย “ภาพในกล้องวงจรปิดใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่”

จากข้อมูลเบื้องต้นของกรมตำรวจได้ระบุไว้ว่าสำหรับการก่อโจรกรรมในประเทศไทยของเรานั้น “เหล่าโจรจะเลือกร้านค้าหรือบ้านที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก และโจรจะเลือกเข้าทางประตูมากถึง 34 เปอร์เซ็น เข้าทางหน้าต่าง 23 เปอร์เซ็น และประตูหลังบ้าน 22 เปอร์เซ็น

2310, 2016

เนรคุณต่อผู้ให้ ผู้ให้ก็มีสิทธิ์ทวงคืนได้

มีเหตุการณ์หนึ่งที่กระผมจะขอเล่าเพื่อเป็นข้อคิด ได้รู้ และเข้าใจในขอบเขต ของการให้โดยเสน่หา ไม่ว่าจะเป็นการให้แก่ ลูก หลาน เหลน คนรัก ลูกน้อง คนสนิทต่างๆ ที่ตนได้มีความรัก ความเอ็นดู ได้ให้สิ่งของบางอย่าง โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่วันหนึ่งเขากลับมาทำไม่ดีแก่เราซึ่งเป็นผู้ให้ แล้วลักษณะนี้เราจะทำอย่างไร เรียกร้องคืนได้ไหม มาดูกันครับ

อ่านบทความทั้งหมด