ยินดีต้อนรับสู่ THAILAND BEST LAWYER

เรายินดีช่วยคุณ

­

สำนักงาน ทนายความ เชียงใหม่

บริษัท ทริลเลียน ( ประเทศไทย ) จำกัด

โดย ทนายความ ที่ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี

                สำนักงาน ทนายความ ของเรามีความมีทนายความที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแพ่ง ทางเอกชน   โดยรับงานด้านว่าความและแก้ต่างคดีให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับความ ยุติธรรมทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของนักธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการร่างสัญญา งานจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  งานวีซ่า งานแปลเอกสาร งานผู้บังคับหลักประกัน งานรับรองเอกสาร (Notary Public) งานจดทะเบียนแก้ไขห้างหุ้นส่วนบริษัท ร้านค้า  และวางแผนระบบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทนายความ ผ่านการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ชำนาญการที่ปรึกษานิติบุคคล จากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                โดยสำนักงานของเรา มีเป้าหมายในการทำงานที่มุ่งต่อความต้องการสูงสุดของผู้รับบริการ โดยตั้งอยู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย และรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง

หนังสือรับรอง ทนายความ และวุฒิบัตร 

1002, 2017

ใช้พื้นที่จอดรถอย่างไร ให้ ถูกที่ ถูกเวลาถูกที่ ถูกเวลา.

วันนี้ลุงหนวดมีสาระความรู้ในเรื่องการใช้พื้นที่จอดรถมาฝาก จะเห็นได้ว่านับวันบริษัทผลิตรถยนต์ก็ผลิตออกมามากขึ้นๆ และก็มีคนซื้อขายมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ท้องถนนที่ทุกวันนี้ขยายเพิ่มขึ้นไม่ทันกับปริมาณการขายรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาจราจร

1501, 2017

Facebook เล่นไม่ดีมีสิทธิติดคุกหัวโต

หลายคนกำลังหวดผวากับความเสี่ยงที่อาจจะผิดกฎหมายในการเล่นสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ “ Facebook ” เพราะความรวดเร็วของกระแสสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว นั้นหมายความว่าหากเป็นเรื่องที่ดีก็จะส่งผลดีมากในแง่การเผยแพร่ แต่หากเป็นเรื่องที่เป็นผลเสีย ด้านลบ ก็มีโอกาสที่ผิดต่อกฎหมายและสร้างความเสื่อมเสีย

501, 2017

3 วิธีพิชิตหนี้บัตรเครดิต ให้รวดเร็ว และไม่เจ็บตัว

แต่ก็มีหลายคนไม่น้อยที่ “สิ้นเดือน เหมือนสิ้นใจ” เพราะหน้าที่ที่จะต้องแบกรับหนี้สิน จากบัตรเครดิตจำนวนมาก ยิ่งหลายใบ ยิ่งปวดหัว เพราะบางคนลำพังค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนก็แทบจะไม่เพียงพอกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว “แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกคนย่อมมีความจำเป็นของตัวเองที่จะต้องใช้จ่าย ซื้อของที่ตัวเองต้องการ บัตรเครดิต จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นพอสมควร เมื่อมีภาระหนี้ ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปลดภาระหนี้กันต่อไป”

อ่านบทความทั้งหมด