เรื่องราวรอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกฏหมายบังคับเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีระเบียบวินัย ซึ่งหากไม่มีกฎหมายมากำหนดการดำเนินชีวิตเหล่านั้น แน่นอนว่าสังคมใดสังคมหนึ่งนั้นจะต้องเกิดความสับสน อลม่านและความวุ่นวายอย่างแน่นอน ซึ่งนั้นก็เป็น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เราต้องศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถบนท้องถนน เพื่อผู้อ่านสามารถจะได้รู้และนำไปปฎิบัติได้ โดยทีไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตำรวจจราจรว่าจะมาตรวจจับแล้วมาเสียค่าธรรมเนียมโดยเสียเปล่าประโยชน์
จะสังเกตเห็นว่าบนท้องถนนในสังคมเราทุกวันนี้จะมีรถมากมายที่แล่นโดยสารไปมา โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ หนาแน่นด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ถ้าคนที่อยู่ในแถบเมืองนี้แล้วจะต้องรู้สึกอึดอัดเวลาเดินทางไปไหนมาไหน โดยเฉพาะ ช่วงเย็นนั้น รถจะติดมากๆ แต่อย่างไรก็ตามแม้ในเมืองกรุงเทพรถจะติด แต่ผู้คนที่อาศัยมีระเบียบวินัยในการขับรถและเรียนรู้กฎหมายจราจรได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน
บทความนี้จะขอหยิบยกประเด็นของ กฎหมายจราจรมาให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เล็กๆน้อยๆ เพราะส่วนมากนั้นคนเราในปัจจุบันนี้ล้วนมีรถยนต์กัน ไม่ว่าจะเป็นรถที่เช่ามาหรือมีรถส่วนตัวมาใช้ แต่การเช่ารถมาใช้นั้นจะต้องเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเช่ารถมาเป็นแนวทางในการเช่ารถบ้างจะเป็นการดีที่สุด
กฎหมายจราจร ถือเป็นกฎหมายใกล้ตัวที่เราต้องศึกษา เพราะมันได้ถูกกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการขับขี่ และเป็นมาตรฐานเดียวกันในการขับขี่บนท้องถนน ตัวอย่างง่ายๆ เช่นในกรณีการแซงรถที่อยู่ข้างหน้าหรือในกรณีใดๆก็ตาม ง่ายๆนั้นหากผู้ขับขี่ต้องการแซงรถที่อยู่ข้างหน้านั้นจะต้องแซงรถที่อยู่ด้านขวารถเรา อีกทั้งไม่ควรแซงรถคนอื่นแล้วล้ำเข้าไปในช่องรถโดยสารประจำทาง
แม้กระทั่งสัญญานไฟต่างๆที่เราเห็นตามท้องถนนนั้น ไฟสีเขียว ไฟสีเหลืองและสีแดง ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เราต้องรู้และเป็นข้อจดจำในการใช้รถบนท้องถนน อาทิเช่นไฟสีแดง ที่อยู่ตามแยกต่างๆ เป็นการให้เราหยุดรถทันที เมื่อเห็นไฟสีแดง ส่วนไฟสีเขียวสามารถที่จะขับรถผ่านตลอด ส่วนไฟกระพริบ เป็นการระมัดระวังรถคันอื่นในยามที่เราขับขี่
อย่างไรก็ตามกฎหมายว่าด้วยกฎจราจรนั้น ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ในที่ต่างๆ อาทิเช่น ที่ขับคัน เขตปลอดภัย และเครื่องหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ”หยุด” เส้นสีแถบ ดำขาว ที่ให้เราสามารถจอดรถในที่ที่มีสัญลักษณ์อย่างนั้นได้ และดำแดง ที่ไม่ให้สามารถจอดรถได้
อีกทั้งกฎหมายยังบังคับรถที่จะสามารถนำมาใช้บนท้องถนน อีกด้วย ซึ่งรถที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องมีลักษณะที่แข่งแกร่ง มั่งคง ไม่มีลักษณะตัวรถที่ผุกร่อน และสภาพรถนั้นต้องมีไฟต่างๆทั้งไฟเลี้ยวและไฟอื่นที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เท่านี้เราก็สามารถที่จะใช้รถบนท้องถนนได้อย่างสบายใจแล้ว และขับขี่อย่างปลอดภัย
อย่าลืมหากเราต้องการที่จะใช้รถมาสักคันจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้กฎหมายเหล่านี้ให้ทราบอย่างถ่องแท้เพราะนั้นถือเป็น เกร็ดความรู้กฎหมายใกล้ตัว ที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำ