วันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในเรื่องการจอดรถบนพื้นผิวจราจรข้างขอบทางไหล่ทาง ถ้า มีพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับให้จอดรถโดยเฉพาะ ที่ไม่อยู่บนพื้นผิวการจราจรเราก็ควรนำรถไปจอดยังบริเวณพื้นที่นั้น เพื่อให้ถนนนั้นยังมีเนื้อที่ว่างพอสำหรับรถคันอื่นที่จะแล่นไปแล่นมา และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด ขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึง เช่น การเฉี่ยวชนกับรถที่จอดและอุบัติเหตุรถชนข้างหลัง การปฏิบัติดังนี้ก็จะทำให้รถเกิดการคล่องตัวไม่ติดขัด แต่ถ้าเราหาพื้นที่ที่จัดไว้ให้สำหรับการจอดรถโดยเฉพาะบริเวณข้างเคียงไม่ได้ เราก็คงจะต้องจอดรถบนพื้นผิวการจราจรซึ่งการจอดรถบนพื้นผิวการจราจรนี้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อย เมื่อเราจะจอดรถบนพื้นผิวการจราจรให้เราจอดชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้าขอบทางด้านซ้ายนั้นมีฟุตบาทเราจะต้องจอดไม่ห่างจากฟุตบาทด้านซ้าย เป็นระยะไม่เกินกว่า 30 เซนติเมตร
อีกประเด็นหนึ่งคือเราจะไม่จอดรถซ้อนคันกับรถคันอื่นที่ได้จอดอยู่ก่อนแล้ว เพราะยิ่งจะทำให้พื้นผิวการจราจรแคบลงเหลือเลนที่รถวิ่งนั้นน้อยลงการจราจรยิ่งติดขัด และเราจะไม่จอดรถใกล้ทางม้าลายทางเดินข้ามของคนเดินถนน เราจะไม่จอดรถในทางขึ้นทางลงสะพานทางลงและทางขึ้นจากอุโมงค์ลอดถนน เราจะไม่จอดรถตรงทางแยกต่างๆ และเราจะไม่จอดรถตรงทางเข้าทางออกตามอาคารต่างๆ หรือจอดรถขวางทางเข้าทางออกของผู้อื่น และเราจะไม่จอดรถทับหรือบังขอบทางที่มีสัญลักษณ์การจราจร เป็นพื้นสีขาวสลับแดงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และเราจะไม่จอดรถครับหรือบังคับทางที่มีสัญลักษณ์การจราจรเป็นพื้นสีขาวสลับดำยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ ที่คาดไม่ถึงแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจะต้องนำรถออกจากขอบทางที่มีสัญลักษณ์การจราจรเป็นพื้นสีขาวสลับดำนี้โดยเร่งด่วน
สำหรับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องการจอดรถบนพื้นผิวการจราจรแบบที่มีช่องตีเส้นไว้ให้ เราก็ควรนำรถไปจอดไว้ในเส้นที่ขีดไว้ให้ตามแต่ละประเภทของรถนั้น เช่นพื้นที่จอดรถยนต์ก็ไม่ควรนำรถอื่นๆ อาทิ เช่น รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดในพื้นที่จอดรถของรถยนต์ และพื้นที่ที่จัดไว้ให้สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเราก็ไม่ควรนำรถอื่นๆ อาทิ เช่นรถยนต์เข้าไปจอดในพื้นที่ของรถมอเตอร์ไซค์เพราะจะทำให้มอเตอร์ไซค์อีกหลายๆคันไม่สามารถเข้าจอดได้ ด้วยพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะจะตีเส้นถี่ กว่าพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับจอดรถยนต์ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการจอดรถบนผิวการจราจรเพื่อจะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเอง