ความสำเร็จบนเส้นทางสายกฎหมาย ความสำเร็จกับ“การสอบ เนติบัณฑิต ”
(สอบเนติบัณฑิตอย่างไรให้จบไวที่สุด)

เสียงลือ เสียงเล่าอ้างมาจากหลายปาก กล่าวถึงการสอบ เนติบัณฑิต ที่ว่ากันว่ายากเย็น แสนเข็ญกันเลยทีเดียว เพราะตามหลักสูตรแล้วระบุไว้แค่เพียง 1 ปีเท่านั้น แต่ก็ยังมีให้เห็นผู้ที่อบรมเรียนกันอยู่เป็น 10 ปีก็ยังมี แสดงให้เห็นถึงระดับความยากของการสอบนี้ แต่ก็ใช่ว่ามันจะยากเกินความสามารถของผู้ที่มีความพยายามในการศึกษาและมีจุดมุ่งหมายที่จะเดินทางสายกฎหมายอย่างจริงจัง เพราะเป้าหมายของการสอบที่แท้จริงแล้วคือการคัดกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตใจที่รักในด้านนี้อย่างแท้จริงนั้นเอง

เนติบัณฑิต

ในปัจจุบันถือว่ามีหลายสถาบันเปิดกวดวิชาการสอบ เนติบัณฑิต กันอยู่หลายแห่ง รวมไปถึงหนังสือตำราที่รวบรวมเอาข้อสอบใหม่เก่าสะสมกันมาในหลายปี รวมไปถึงการหาอ่านเพิ่มเติมได้จากสื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ หากมีความพยายามและตั้งใจก็สามารถเรียนเสริมเพิ่มเติมกันได้หลายช่องทาง รวมไปถึงการฟังบรรยายในแต่ละภาคเรียนการศึกษา ภาคปกติระหว่างเวลาราชการ (เวลา 08.00-17.00 เว้นวันหยุดราชการ) และยังมีภาคค่ำ 17.00-20.00 ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันเนติบัณฑิตถือว่ามีความสำคัญมากและข้อได้เปรียบในการเตรียมตัวสอบเป็นอย่างมาก

 

รู้ทันข้อสอบ วางแผน เตรียมตัว

การสอบ เนติบัณฑิต จะถูกแบ่งออกเป็น 2  ภาคและแบ่งย่อยเป็น ภาคละ 2 ขา (ขาแพ่ง ขาอาญา ขาวิแพ่ง ขาวิอาญา) ทั้งเนื้อหาในแต่ละภาคค่อนข้างจะมีขอบเขตเยอะอยู่พอสมควร โดยข้อสอบนั้นจะมีทั้งแบบข้อเขียนและแบบการสอบปากเปล่าคล้ายคลึงกับการสอบตั๋วทนายอยู่พอสมควร แต่จะแต่ต่างกันในเรื่องความลึกของเนื้อหา

ภาคหนึ่ง ภาคอาญา

โดยจะมีประเด็นในตัวบทกฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากรและในเรื่องของกฎหมายปกครอง รวมทั้งหมด 10 ข้อ และยังมีในส่วนของ กฎหมายอาญาภาค 1 ในมาตรา 1-106 ทั้งหมด 2 ข้อ และกฎหมายอาญาภาค 2 มาตรา 107-287 รวมทั้งหมด 3 ข้อ กฎหมายอาญาภาค 2-3 ในมาตรา 288-398 2 ข้อ และยังมีส่วนต่างๆเพิ่มเติมอีกในเรื่องของ กฎหมายอาญาในแต่ละมาตราปลีกย่อยกันไป

ภาคหนึ่ง ภาคแพ่ง

ตามชื่อของตัวบทกฎหมายแพ่ง จะกล่าวถึงตัวกฎหมายของความแพ่งทุกมาตรา โดยจะเน้นหนักไปในส่วนของ กฎหมายล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และวิธีพิจารณาในศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว และยังมีส่วนอีกอื่นๆประกอบอีกหลายเรื่องในบทกฎหมายความแพ่ง

2-2-1

จากตัวอย่างข้อสอบที่ได้กล่าวไปนั้น (ทั้งสองภาคที่ยกตัวอย่างจะอ้างอิงจากสถิติข้อมูลข้อสอบเก่าเป็นหลัก) อาจจะไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามทั้งนี้จำนวนและเรื่องในจะออกในข้อสอบนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการออกข้อสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสอบและนักศึกษาเนติบัณฑิตจะต้องทำก็คือ “การเตรียมอ่านและฝึกทำข้อสอบ” 

เทคนิคไม้เด็ดในการอ่านข้อสอบเนติบัณฑิต

เพราะการสอบในแต่ละรุ่นนั้นจะทราบวันเวลาในการสอบล่วงหน้าประมาณ 4 เดือน ทำให้ตัวผู้ลงทะเบียนเข้าสอบทุกคนจะมีเวลาเตรียมตัวอย่างๆน้อยก็ 4 เดือนหลังกำหนดการ แต่ถ้าจะให้ดีหากมีความตั้งใจที่สอบเนติบัณฑิตแล้วละก็ก็ควรที่จะเตรียมตัวตั้งเนิ่นๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องอัดข้อมูลมากเกินไปในช่วงเวลาที่จำกัด

  1. การเข้าฟังบรรยาย

สิ่งที่สำคัญและสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าฟังบรรยายที่ในสถาบันฝึกอบรมที่มีอยู่แล้วในทุกวันตามตารางจากคณาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์จริง การฟังบรรยายถือถือเป็นการเริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการได้ทบทวนความรู้ทีได้อ่านมากจากตำราด้วยเช่นกันว่าสิ่งที่เข้าใจอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ “ทางที่ดีผู้เข้าฟังบรรยายความจะมีการบันทึกอัดเสียงเก็บเอาไว้เป็นเรื่องๆไป เพื่อประกอบความเข้าใจในเรื่องนั้นและสามารถนำกลับมาฟังซ้ำได้จนกว่าจะจำขึ้นใจ” แต่ข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือ หากในบางเรื่องรู้และเข้าใจอยู่แล้วก็ควรลดการฟังบรรยายลงบ้างก็ได้เช่นกันเพราะบางครั้งการฟังบรรยายมากเกินไปก็อาจจะทำให้เวลาการอ่านหนังสือลดน้อยลงเช่นเดียวกัน

  1. การอ่านและท่องมาตรา

การอ่านตัวบทกฎหมายในแต่ละมาตราและท่องจำให้ขึ้นใจ นั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีที่สุด แต่ละคนอาจจะมีวิธีการท่องที่แตกต่างกันเพื่อให้จำได้อย่างขึ้นใจ สำหรับบางคนก็เลือกท่องตั้งแต่มาตราแรก เรียงกันเป็นมาตราไป บางคนก็อาจจะท่องสลับมาตราไปมา หรือบางคนเลือกที่จะอัดเสียงและท่องไปกับเทปที่ตัวเองอัดไว้ แต่อย่างไรก็ตามให้นึกไว้เสมอมาหากท่องมาตราได้ก็จะสามารถทำข้อสอบได้เช่นเดียวกัน

  1. ฝึกทำข้อสอบเก่าในทุกรูปแบบ

ในปัจจุบันได้มีการบันทึกเก็บสะสมข้อสอบเก่าๆของทุกปีไว้อยู่แล้ว โดยสามารถหากซื้อหรือโหลดได้จากอินเตอร์เน็ต ข้อสอบเก่าทุกชนิด ทุกรูปแบบจะช่วยให้ความรู้ที่อ่านท่องจำมานั้นได้มาลับให้คมยิ่งขึ้นจากการฝึกฝนทำข้อสอบจริง ทั้งในเรื่องของการเขียนตอบ “หัดเขียนแบบตอบต่างๆในลายมือที่อ่านง่าย จัดสรรแบ่งย่อหน้าให้เข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงการเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับเรื่องราวและสถานการณ์” การฝึกเขียนและทำข้อสอบทุกวัน เป็นเรื่องสำคัญมากๆ เพราะในการสอบข้อสอบทุกข้อต้องเขียน จะทำให้มือเราไม่ล้าในการเขียน ทำให้ตัวหนังสือออกมาสวย ทำให้อาจารย์อ่านง่ายขึ้น

3-2

แน่นอนว่าคำแนะนำทั้งหมดที่มีให้นี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนสอบผ่านเนติบัณฑิตได้ตามตั้งใจกันแน่นอน แต่ทั้งนี้การสอบจะผ่านหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของตัวผู้สอบเองว่าจะมีมากน้อยเพียงใด เพราะทุกขั้นตอนในการฝึกฝนเพื่อการสอบในสนามนี้ไม่ใช่การแข่งขันกับใคร แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเอง เพื่อความฝันและชัยชนะ