เคยหรือเปล่าครับ เวลาที่ซื้อของหรือใช้บริการต่างๆ แล้วไม่ได้รับความพึงพอใจหรือถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าช่างมันเถอะ เรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆ แล้วเรามีกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองด้านนี้อยู่ครับ ซึ่งลุงหนวดก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวในเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมาเล่าสู่กันฟัง โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในสังคม โดยทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าและการใช้บริการ ที่รวมถึงสิ่งอุปโภคบริโภคและบริการทุกอย่าง โดยการบริโภคและการใช้บริการเหล่านั้นต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามที่ผู้ผลิตได้บอกกล่าวหรือโฆษณาเอาไว้ครับ ซึ่งรัฐจะทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองและดูแล หากพบว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนต้องรีบแก้ไขและชดเชยความเสียหายให้ประชาชน

เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนี้ยังมีหลายคนอาจจะไม่รู้ ว่ามีหน่วยงานของรัฐทีทำหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนที่เป็นผู้บริโภคอยู่หลายหน่วยงาน เพื่อรองรับการทำงานตามประเภทของการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ เช่น ประชาชนได้รับความเดือนร้อน เกี่ยวกับอาหาร ยา หรือเครื่องสำอางหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขครับ ส่วนความเดือดร้อนเกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็จะมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ดูแล และในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเกี่ยวกับธุรกิจการจัดสรรที่ดิน อาคารชุด ก็ต้องให้กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เข้ามาดูแลปัญหานี้ครับ หากความเดือนร้อนของประชาชนเกี่ยวข้องกับคุณภาพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ก็เป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ที่ต้องเขามาดูแลแก้ไขปัญหานี้ให้ประชาชนครับ แต่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกันภัยหรือการประกันชีวิต ก็ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลแก้ไขกับปัญหานี้ครับ

ก็เป็นกฎหมายของการคุ้มครองผู้บริโภคที่หลายคนอาจจะรู้มาบ้างแล้ว แต่บางคนก็ยังไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกฎหมายเฉพาะที่และไม่ซับซ้อนหรือขัดกับอำนาจของหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น และในกรณีหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการในการแก้ไขช่วยเหลือ หรือดำเนินการได้ไม่ครบถ้วน ผู้บริโภคยังสามารถร้องเรียนได้โดยตรง ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสังกัดสำนักนายกรัฐมาตรีได้อีกด้วยครับ เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเราๆ เป็นอย่างมาก ลุงหนวดจึงได้รวบรวมมาเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคไว้เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นครับ

ในความจริงกฎหมายน่าจะเข้าถึงประชาชนได้มากกว่านี้ เพราะเท่าที่เห็นมาคนส่วนใหญ่นั้น ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดกันสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำครับ พอมีปัญหาบางคนก็ได้แต่คิดว่าช่างมันเถอะ เพราะไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนที่ไหน หรือคนที่ไปร้องเรียนแล้วอาจจะไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้โดยเร็ว พอนานเข้าก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็มี ซึ่งในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบหากรับทราบปัญหา และรีบแก้ไขให้ประชาชนอย่างเต็มที่ กฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ก็จะสัมฤทธิ์ผลและทำให้ประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุด สุดท้ายนี้เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนี้คงสามารถให้ความรู้กับคุณผู้อ่านเบื้องต้นบ้างนะครับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 1166  http://www.ocpb.go.th