ปากพาซวยและละเมิดคืออะไร

                       วันนี้ลุงหนวดได้ไปส่งลูกชายไปโรงเรียนแห่งในเชียงใหม่ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่รถติดมาก  ก็จะอยู่เวลาประมาณ 7.00-8.30 อีกทีก็ประมาณ 16.30-17.30 เพราะทุกคนต้องส่งลูกไปโรงเรียนและทำงาน  วันนี้ลุงสังเกตเห็นว่ารถก็ติดนานกว่าปกติ พอลุงมาได้ชักพักก็ถึงบางอ้อ   เนื่องจากมีการสร้างถนน หนทาง โดยมีการขุดหลุมลงไปลึก ถ้าไม่ดูดีดีลุงก็อาจจะตกไปในหลุมนั้น    ไม่ได้มานั่งเขียนบทความให้ความรู้แก่ FC ที่น่ารักของลุง ลุงก็บ่นไปบ่นมาว่าบริษัทรับจ้างก่อสร้างทำไม่ได้ติดป้ายเตือนและนำที่กั้นมากั้นไว้  เดี๋ยวเถอะมีคนตกไปงานจะเข้าเอาแน่มึง  ลิ้นยังไม่ทันเข้าปาก มีรถจักรยนต์ตกไปในหลุมที่ขุดนั้นจริงๆ  เอาละสิปากลุงเพราะซวย จึงได้ใช้มือตบปากตัวเองไปที่หนึ่ง ว่าไม่หน้าพูดออกมาเลย   ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสีย แต่โชคยังดีที่คนขับไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด เช่นนี้บุคคลใดละที่จะต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ซึ่งวันนี้ลุงก็จะหยิบยกข้อกฎหมายเรื่องละเมิด ซึ่งมีประโยชน์ต่อคุณๆท่านๆทั้งหลาย ต่อเหตุการณ์ที่ลงประสบพบเจอด้วยตัวของลุงเอง

                            อะไรละคือ ละเมิด ละเมิดคืออะไร ละเมิด ตามประมวลการหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติในมาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย  ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินก็ดี หรือสิทธิอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

                           ดังนั้นจะต้องมีการกระทำก่อน    จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ และจะต้องเกิดความเสียหายเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อ  ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์ ก็ดี        แต่หากเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อเกิดขึ้นแล้ว  ถ้าไม่ทำให้บุคคลผู้ถูกกระทำนั้นได้รับความเสียหายก็ไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน   เช่น ลุงหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งตั้งใจที่จะปาหินใส่ปากสุนัขคนข้างบ้าน  เพราะมันเห่าในความหล่อของลุงเอง โดยความลำคาน  ลุงปาหินไปแต่โชคดีที่ไม่โดนปากมัน เพราะหากปากมันแตก ลุงก็ต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่เพื่อนบ้านลุง เป็นกระการทำที่ลุงจงใจให้ทรัพย์สินเขาเสียหายนั้นเอง  แต่กรณีจะใช้กับต่อบุคคลไม่ได้เพราะอาจจะเป็นความผิดฐานะพยายามทำร้ายร่างกายก็ได้นะลุงขอเตือนไว้ “ จะทำอะไรขอให้มีสติสตางค์  หากไม่มีสติอาจจะเสียสตางค์ ก็เป็นได้”

ละเมิด

                      เรามาดูข้อเท็จจริงตามข้างต้นว่าบริษัทที่ทำการก่อสร้างนั้นต้องรับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวของบริษัทที่ทำการก่อสร้างไม่ติดเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เข้าหลักเกณฑ์ ละเมิด หรือป่าว ลุงจะมาให้คำตอบกัน

                          การกระทำดังกล่าวขอบริษัทนั้นเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ คือการกระทำโดยไม่เจตนา  แต่การกระทำไปโดยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ที่จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำในการจัดให้มีป้ายเครื่องหมายจราจรเตือนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  เพราะหากบริษัทรับก่อสร้างได้จัดป้ายเครื่องหมายจราจรเตือนแก่ผู้ขับขี่ว่าข้างหน้ามีการก่อสร้างโปรดระวัง  จัดให้มีไม้กั้นหลุมดังกล่าว รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก็คงไม่ตกลงหลุมได้รับความเสียหาย  อันเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทรับจ้างก่อสร้างนั้น  ดังนั้นบริษัทจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่ทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความเสียหาย  ให้กับมาดังเดิมเท่าที่จะมากที่สุด

                         แล้วมีใครอีกที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทในความเสียหายดังกล่าว  ลุงเห็นว่าตรงที่ทำถนนนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมทางหลวง  กรมทางหลวงก็จะต้องรับผิดกับบริษัทรับจ้างก่อสร้างนั้นด้วย  เพราะกรมทางหลวงในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะได้กระทำละเมิดในทางการที่จ้าง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  425