สาวๆต้องระวังเมื่อเจอแฟนอยู่กับหญิงอื่นในห้อง

วันนี้ลุงหนวดจะมาเล่าเรื่องที่ ตามที่สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ที่เป็นข่าวในตอนนี้  เรื่องร้อนแรงก็คงเป็นกรณีที่มีผู้ชายนามสมมุติ ชื่อ นายชอบมัน เป็นอาจิณ มีแฟนอยู่แล้วชื่อ นางสาวรสเปรี้ยว ซึ่งนางสาวรสเปรี้ยวไม่อยู่คอนโดไปทำงานที่ต่างจังหวัดจะกลับในวันรุ่งขึ้น   นายชอบมัน เป็นอาจิณ จึงได้พาหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อ  นางสาวหนึ่งขึ้นไปยังคอนโด   เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น  นางสาวรสเปรี้ยว กลับมายังคอนโดดังกล่าวก่อนกำหนดจึงได้ไขกุญแจเข้ามาในห้องเห็นนายชอบมัน เป็นอาจิณ อยู่กับ นางสาวหนึ่ง บนโซฟาในสภาพที่เปลือยเปล่า  นางสาวหนึ่ง ตกใจจึงวิ่งเข้าไปหลบในห้องนอน    นางสาวเปรี้ยว จึงไล่ให้ออกจากห้องนอนดังกล่าว ซึ่งขณะนั้นนางสาวหนึ่ง  เปลือยกาย จึงได้หยิบผ้าห่มเอามาห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ นางสาวรสเปรี้ยว  ไม่พอใจการกระทำดังกล่าวจึงสั่งให้ นางสาวหนึ่ง เอาผ้าห่มที่ใช้ปกเปิดร่างกายนั้นออก  แล้วไล่ให้ออกจากห้องในสภาพที่เปลือยเปล่านั้น

มาดูกันสิว่าการกระทำความผิดดังกล่าวตามข้างต้นของนางสาวเปรี้ยวจะเป็นความผิดหรือไม่

การกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 11 หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพซึ่งกฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของบุคคล ที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะกระทำโดยไม่อาจถูกขัดขวางในการเคลื่อนไหวร่างกายของตน
สาวๆต้องระวังเมื่อเจอแฟนอยู่กับหญิงอื่นในห้อง

 

กฎหมายจึงได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด  ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มใจต้องกระทำการนั้น  ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระทำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือได้กระทำเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจทำ  ถอน  ทำให้เสียหาย หรือทำลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ากระทำโดยอ่างอำนาจอั้งยี่หรือช่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งต่อสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ซึ่งการดังกล่าวตามข้อเท็จจริงข้างต้นการกระทำที่นางสาวรสเปรี้ยวสั่งให้นางสาวหนึ่งเอาผ้าห่มที่ใช้ปกเปิดร่างกายและให้ออกจากห้องนอนในสภาพที่เปลือยเปล่า นั้น เป็นการข่มขืนใจ นางสาวหนึ่ง กระทำการใด  ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง         การข่มขืนใจให้กลัวนั้นจะทำโดย  วาจา  หรือ ข้อความ ตลอดจนกิริยาท่าทาง จนทำให้ผู้ที่ถูกข่มขืนใจ กลัวแล้วจำยอมต้องสิ่งนั้น  ซึ่งเป็นมิใช้ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน แต่เป็นในลักษณะของการกระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด ดังนั้น การกระทำดังกล่าวของนางสาวรสเปรี้ยว จึงเป็นความผิดสำเร็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 309 แล้ว เพราะ นางสาวหนึ่งต้องจำยอมและกระทำการโดยการเดินออกจากห้องนอนในสภาพที่เปลือยเปล่า เพราะกลัวนางสาวเปรี้ยวจึงจำยอมทำตามที่นางสาวเปรี้ยวสั่ง ลุงหนวดจึงขอเตือนสาวๆว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ควรใช้สติมากกว่าอารมณ์ถามถึงเหตุผล เมื่อผู้ชายไม่ซื่อสัตย์กับเรา เราก็ไม่ควรไปให้ความสำคัญกับผู้ชายแบบนี้นะครับ