ผู้ที่อยากเดินบนส้นทางนักธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องต้นจากอะไร ลองเปิดใจเข้ามาอ่านบนความนี้สักครู่เดียว ท่านก็จะมีความรู้ในการเตรียมเงินและเตรียมตัวทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น ยันประสบความสำเร็จ เริ่มแรกเลย ท่านต้องหาเงินทุน การหาเงินทุนเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำในการเริ่มธุรกิจ โดยธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงกลางนั้นส่วนมากมีเงินทุนการจัดตั้งบริษัทมาจากตนเอง ครอบครัว การลงทุนร่วมกับเพื่อนฝูงหรือญาติ เป็นต้น แต่ก็มีบางบ้างบางท่านที่จำเป็นต้องทำการกู้ยืมมาจากสถาบันการเงิน

การทำธุรกิจขนาดย่อมควรกู้เงินในระยะสั้นมาลงทุนในการซื้อทรัพย์สินหมุนเวียน เช่น วัตถุดิบในการผลิต ฯลฯ เพราะมีสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกกว่าทรัพย์สินถาวรเช่น จำพวกเครื่องจักร ฯลฯ จะเห็นได้ว่าทรัพย์สินถาวรเหมาะสำหรับการกู้และชำระหนี้สินแบบระยะยาวมากกว่า อีกทั้งทรัพย์สินถาวรเหมาะกับกับการเช่า , จำนอง ในการนำมาผลิต เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทในระยะแรกนั้นยังคงเสี่ยงกับยอดจำหน่าย จึงไม่ควรนำเอาเงินทุนไปทิ้งไว้กับทรัพย์สินถาวร ดังนั้นผู้ลงทุนควรรู้ว่าเราต้องเตรียมเงินทุนไว้ใช้ในช่วงใดของธุรกิจบ้าง

การใช้เงินทุนในช่วงต่างๆของธุรกิจ

  1. เป็นที่แน่นอนว่าการแรกเริ่มดำเนินการธุรกิจนั้นต้องใช้เงินทุนเป็นแน่แท้ ทั้งค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าพื้นที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้าและประปา จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล ค่าลูกจ้าง ค่าประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัท เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการลงทุนครั้งแรก คล้ายค่าแรกเข้า หมายถึง จ่ายครั้งเดียวเท่านั้นในตอนแรกเริ่ม (ยกเว้นในกรณีที่เช่าพื้นที่)
  2. การดำเนินธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจต้องคำนึงและคาดการณ์เสมอคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่บางนั้นอาจพร้อมกับเรื่องของการเมือง จึงทำให้นักธุรกิจบางท่านในระหว่างที่ดำเนินธุรกิจอยู่นั้นทำกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือแย่กว่านั้นคือการขาดทุน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศหรือเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างที่กล่าวไปแล้ว ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าว นักธุรกิจต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนสำรองจากสถาบันการเงิน ซึ่งแนะนำว่าให้เป็นการกู้ระยะสั้น เพื่อหล่อเลี้ยงธุรกิจของตนเองไม่ให้ติดขัดหรือล้มลง เมื่อดำเนินธุรกิจไปได้สักพักนักธุรกิจควรสังเกตระดับการบริโภคและทิศทางการบริโภคของผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งตรงนี้จะทำให้นักธุรกิจมองหาลู่ทางในการขยายสาขาธุรกิจให้มั่นคงยิ่งขึ้น
  3. แน่นอนว่าสมัยนิยมไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักปี เพราฉะนั้นนักธุรกิจต้องเตรียมเงินทุนเอาไว้สำหรับปรับและพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เท่าทันกระแสนิยม จะทำให้รายได้ของบริษัทนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ

เป็นอย่างไรบ้างครับผู้อ่านทุกท่าน เราหวังอย่างยิ่งว่าบทความนี้คงจะเป็นแนวทางให้ท่านได้เดินบนเส้นทางนักธุรกิจ หรือทำให้ท่านบรรเจิดไอเดียในการทำธุรกิจได้บ้างนะครับ