เก็บเงินได้อย่าดีใจ ระวังติดคุกไม่รู้ตัว

วันนี้ลุงหนวดจะมาเล่าเรื่องการเก็บเงินได้  ที่สำคัญและควรรู้ไว้ก็คือเรื่องเก็บเงินหรือของมีค่าได้ บางคนดีใจคิดว่าเป็นลาภลอย แต่หารู้ไม่ว่าในทางกฎหมายแล้วคุณอาจติดคุกได้ง่ายๆ เพราะลาภลอยที่ได้มาเกิดเปลี่ยนสภาพไปเป็นทุขลาภโดยไม่รู้ตัว

คงได้อ่านข่าวดังไม่นานมานี้ที่อยู่ๆ ก็มีเงินร่วงเกลื่อนกลางถนนในเมืองเชียงใหม่ จะเป็นเงินจากไหนก็ไม่มีใครรู้ รู้แต่ว่าเห็นแบงก์พันตกเกลื่อนอยู่กลางถนนและไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของ ดังนั้นก็แน่นอนที่ผู้คนก็ต่างแย่งกันเก็บเงิน จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ใครเจอเงินตกก็ต้องเก็บไว้ก่อนเป็นธรรมดา  แต่ก่อนที่จะดีใจว่าได้เงินลาภลอยฟรีๆ ผู้อ่านควรทราบข้อกฎหมาย เรื่องการเก็บเงินหรือของมีค่าได้
ซึ่งทางกฎหมายแบ่งเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา ที่ควรรู้ไว้คือของตกหายไม่ว่าจะเป็นเงินหรือของมีค่าใดๆ ก็ตาม หากของนั้นเจ้าของไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน  ประมาณว่าทำหายโดยไม่รู้ตัว หรือทำหายแล้วหาไม่เจอ หรือทำตกไว้โดยไม่รู้ตัว ทางกฎหมายแล้วเจ้าของยังคงมีกรรมสิทธิ์ในของนั้นอย่างสมบูรณ์ นั่นแสดงว่าของๆ นั้นไม่ใช่ของสาธารณะแน่ๆ แต่เป็นของที่มีเจ้าของ เมื่อคุณเก็บของนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเงินสดปึกใหญ่ หรือของมีค่าใดๆ  ให้เข้าใจไว้ก่อนเลยว่าคุณไม่ได้มีสิทธิในของนั้น กรณีนี้จะต่างจากของที่เจ้าของโยนทิ้ง เช่น เอาไปกองไว้ที่ถังขยะ ของเหล่านั้นคุณสามารถเก็บได้และของนั้นย่อมตกเป็นของคุณ สรุปก็คือเมื่อเก็บของตกหายได้  ผู้ที่เก็บได้มีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1323 สิ่งที่ต้องทำคือ นำส่งมอบของนั้นแก่เจ้าของ ถ้าคุณบอกว่าแล้วจะไปหาเจ้าของเจอได้อย่างไรกัน  คำตอบง่ายมาก คุณก็แค่นำของนั้นไปส่งเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อให้ตามหาเจ้าของที่แท้จริงต่อไป

ในกรณีที่คุณตัดสินใจว่าจะไม่คืนของนั้น เนื่องจากอยากได้เหลือเกินและคิดว่าเจ้าของคงไม่มีวันรู้ว่าของนั้นอยู่ที่คุณ กฎหมายที่ควรรู้ไว้ก็คือการเก็บของตกหายได้แล้วเก็บไว้ไม่ยอมคืนตามประมวลกฎหมายอาญา คือ ต้องรับโทษทางอาญา ความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 บอกไว้ว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท”

จากกรณีข่าวเรื่องเงินร่วงบนถนนในเมืองเชียงใหม่แล้วทุกคนไปรุมกันเก็บ  สรุปตามกฎหมายแล้วก็คือคนที่เก็บได้ต้องนำไปคืนเจ้าของ เพราะเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ในของนั้นๆ ไม่ได้สละสิทธิ์หรือประกาศแจกเงินแต่อย่างใด ส่วนใครจะไม่ยอมคืนก็คิดดูให้ดีๆ ว่า เงินนั้นไม่ใช่ของเรา  และที่สำคัญถ้าเขาจับคุณได้ ลุงหนวดบอกคุณได้เลยว่าคุณจะเดือดร้อนแน่ ลองคิดดูให้ดีๆ ว่าจะคุ้มไหม?

แต่ถ้าคุณรีบเอาไปคืน คุณมีสิทธิได้รางวัลตามกฎหมาย กฎหมายของเรามีรางวัลสำหรับคนทำดีด้วยนะ

“มาตรา 1324  ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย อาจเรียกร้องเอารางวัลจากบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนร้อยละสิบแห่งค่าทรัพย์สินภายในราคาสามหมื่นบาทและถ้าราคาสูงกว่านั้นขึ้นไปให้คิดให้อีกร้อยละห้าในจำนวนที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายได้ส่งมอบทรัพย์สินแก่  เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ให้เสียเงินอีกร้อยละสองครึ่งแห่งค่าทรัพย์สินเป็น
ค่าธรรมเนียมแก่ทบวงการนั้น ๆ เพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากรางวัลซึ่งให้แก่ผู้เก็บได้ แต่ค่าธรรมเนียมนี้ให้จำกัดไว้ไม่เกินหนึ่งพันบาท”

เมื่อรู้แบบนี้แล้วถ้าผู้อ่านเก็บเงินหรือทรัพย์สินได้ ลุงหนวดแนะนำให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและรีบนำไปให้ตำรวจ ให้รีบติดตามเจ้าของและมาจ่ายรางวัล แต่อย่าลืมลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะครับ