เคล็ดไม่(ลับ)เดินบัญชีเงินฝากให้สวย

การเดินบัญชี  “ให้สวย” เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างประวัติธุรกิจลูกหนี้กับธนาคาร และธนาคารก็จะใช้การ เดินบัญชี เป็นตัวประเมินรายได้แทนของลูกหนี้ หากลูกหนี้ เดินบัญชี เงินฝากให้ดีอย่างมีระบบ ก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอนุมัติให้กู้หนี้มากขึ้นเท่านั้น ในการวางแผนรวมหนี้เอาไว้ก้อนเดียวที่ต้องทำการขอกู้ต่อสถาบันการเงินนั้น คือสิ่งที่จะสัมพันธ์กับการแก้ไข-ปรับปรุง ข้อมูลเครดิตบูโร ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลา 6 เดือนที่ลูกหนี้ต้องสร้างประวัติการเงินที่ดี และวินัยทางการเงินที่ดี ได้แก่

–  ลูกหนี้ต้องมีบัญชีเงินฝากประจำที่สามารถแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ไม่ค่อยได้ถอน และเอาไว้เป็นบัญชีสำหรับเงินออมแล้ว ก็ต้องมีบัญชีอื่นๆ ที่ต้องใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อเอาไว้ใช้แสดงให้เห็นว่ามีเงินเข้าออกเสมอในชีวิตประจำวัน เป็นบัญชีเงินฝากที่มีไว้เพื่อการจ่ายต่างๆ

และพยายามเก็บเงินในบัญชีแต่ละบัญชีให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและคงอยู่โดยไม่ลด และจะยิ่งดีขึ้นหากมีจำนวนเงินฝากเข้ามากกว่าจำนวนเงินที่ถอนเสมอ หรือถอดไปแล้วมีเงินฝากในครั้งต่อไปเข้ามามากกว่าจำนวนที่ถอน เพราะนั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นลูกหนี้มีหลักทรัพย์ในปริมาณที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินอันยอดเยี่ยม

เดินบัญชี

สำหรับลูกหนี้ที่เป็นพนักงานบริษัท หรือเป็นคนทำงานที่มีเงินเดือนโอนเข้าบัญชีในแต่ละเดือน ก็ควรที่จะทำบัญชีนี้ให้สวย ต้องให้บริษัทนำเงินเดือนเข้าให้คุณทุกเดือนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ต้องกำหนดวันเงินเข้า วันถอดเงินเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ เพราะเป็นบัญชีที่ยืนยันว่า “ คุณมีรายได้แน่นอนเท่าใดต่อเดือน ” ซึ่งธนาคารจะนำไปคำนวณกับอัตราหรือวงเงินหนี้ที่คุณขอ และกรณีที่คุณมีบัญชีที่ทำไว้ควบคู่ไปกับการทำบัตรเอทีเอ็ม ต้องพยายามกดเอทีเอ็มออกมาใช้หรือเบิกใช้ให้น้อยที่สุด ก็จะมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาให้กู้ได้มากขึ้น

– บัญชีของผู้ที่เกี่ยวพันกับการกู้ของลูกหนี้ก็มีส่วนสำคัญ เพราะ หลายครั้งที่ลูกหนี้หลายๆ รายได้ทำเรื่องขอกู้หนี้จากทางธนาคารนั้น หากมีการ เดินบัญชี ที่ไม่สวยงาม หรือไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอต่อการอนุมัติของสถาบันการเงินเพื่อใช้ค้ำประกัน ทางออกหนึ่งที่สถาบันการเงินพยายามช่วยเหลือผู้ขอกู้หนี้ให้ได้รับการกู้ ก็คือหาผู้กู้ร่วม หรืผู้ค้ำประกัน ซึ่งบุคคลนี้จะต้องมีสถานภาพทางการเงินที่ดี มีวินัยทางการเงินที่มีระเบียบ เพื่อนำมาใช้ประกอบพิจารณา

เมื่อเป็นเช่นนี้ หรืออาจเป็นกรณี “ เผื่อไว้ก่อน” ในอีกหกเดือนข้างหน้า ที่ลูกหนี้พร้อมจะทำการขอกู้เพราะเดินบัญชีได้สวยแล้วบัญชีของคนรัก ภรรยา สามี ญาติผู้ใหญ่ หรือพ่อแม่ ที่ลูกหนี้คิดเอาไว้ว่าอาจจะต้องเป็นผู้ค้ำประกัน หรือเป็นผู้กู้ร่วม ก็ต้องเดินให้สวยเช่นกัน

– สำหรับผู้ที่มีธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้า แม่ค้า หรือคนขายของตามตลาดนัด ก็อย่าคิดว่าการนำเงินฝากบัญชีแต่ละวันไม่สำคัญ เพราะในแต่ละวันลูกหนี้จะต้องมีการนำรายรับจากยอดขายตลอดวันไปฝากธนาคาร ก็เป็นการเดินบัญชีให้สวยในอีกวิธีหนึ่ง แต่ต้อง “ฝากทุกวัน” อย่าเอาสะดวกเข้าว่า อย่าทำในลักษณะฝากวันเว้นวัน สอง สามวัน

อย่างน้อยถ้าลูกหนี้มีรายได้ฝากเข้าบัญชีทุกวันแม้จะมีการถอนนั้นก็หมายความว่า สถาบันการเงินที่ลูกหนี้จะขอกู้หนี้นั้นรู้ว่ามีเงินเข้าบัญชีทุกวัน ก็จะเป็นผลดีต่อการพิจารณาหนี้ในอีกทางหนึ่งด้วยครับ