กรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดจากคนที่แต่งงานมานาน 20 ปีแล้ว แต่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องแยกกันอยู่ ต่างฝ่ายต่างคนต่างอยู่ โดยก่อนหน้านี้ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ 2 คนได้แยกทางกันอยู่โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน เหตุการณ์นี้เป็นเหตุให้ทำการฟ้องหย่ากันได้ไหม หาคำตอบอย่างไร ไปค้นหากันเลยครับ
เมื่อทั้งสองฝ่ายได้แยกทางกันอยู่เช่นนี้ ย่อมเข้ากรณีตามกฎหมายที่ว่า สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปี ย่อมเป็นเหตุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
และการยื่นฟ้องหย่านั้น แม้จะไม่สามารถติดต่อกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ คุณก็สามารถหาที่อยู่ของเค้าได้โดยการนำเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปยื่นขอค้นหาทะเบียนราษฎร์ได้ ณ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ ทั่วประเทศ และส่งคำฟ้องหย่าไปยังที่ที่อยู่นั้น ก็ถือว่าการฟ้องหย่าของคุณ ทำถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว แม้คู่กรณีจะไม่มาศาลก็ตาม เมื่อศาลพิจารณาข้อเท็จจริงได้ความว่า ระหว่างคู่สมรสมีการสมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปีจริง ศาลก็มีคำพิพากษาให้หย่าได้ครับ
ดังนี้ เมื่อเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้ และศาลได้มีคำพิพากษาให้หย่ากันแล้ว ย่อมมีผลทำให้การสมรสสิ้นสุดลงในเวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด แต่จะมีผลถึงบุคคลภายนอกต่อเมื่อได้นำคำพิพากษาให้หย่านั้นไปจดทะเบียนบันทึกการหย่า ซึ่งทำได้แต่ฝ่ายเดียวเลยครับ คือเพียงนำคำพิพากษานั้นไปแสดง นายทะเบียนก็สามารถบันทึกการหย่าให้ได้ครับ ซึ่งมีผลเท่ากับการจดทะเบียนหย่าแล้วนั่นเอง
ฉะนั้น คู่สามีภริยาทั้งหลายที่แยกกันอยู่นานแล้ว และไม่อาจติดต่อกันได้ เพื่อทำการหย่า ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับ กฎหมายมีทางออกให้คุณแล้วครับ.